July 13, 2024
Sports Betting
การทำความเข้าใจเรื่องอัตราต่อรองเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการนำทางโลกแห่งการเดิมพันกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาต่อรองแสดงถึงความน่าจะเป็นของผลลัพธ์เฉพาะที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬา และจะแสดงในรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณและหนังสือกีฬาที่คุณใช้ รูปแบบอัตราต่อรองหลักสามประเภทคือ อัตราต่อรองแบบทศนิยม อัตราต่อรองแบบเศษส่วน และอัตราต่อรองมันนี่ไลน์ อัตราต่อรองทศนิยมมักใช้ในยุโรปและออสเตรเลีย และแสดงถึงการจ่ายเงินทั้งหมด รวมถึงเงินเดิมพันของคุณ หากการเดิมพันของคุณชนะ ตัวอย่างเช่น หากอัตราต่อรองคือ...